Van: River of Glory <info@riverofglory.eu>Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 20:56Aan: israel-immanuel@outlook.com <israel-immanuel@outlook.com>; theriverofglory.vis@hotmail.com <theriverofglory.vis@hotmail.com>Onderwerp: Fwd: Mijn hart

— Origineel bericht volgt —Onderwerp: Mijn hartVan:  “info@riverofglory.eu” <info@riverofglory.eu>Naar: Mathijs Piet” <mpiet@telfort.nl>CC: “Dorine Aquila Deborah van Huet” <theriverofglory.vis@hotmail.com>Datum: 15-09-2013 12:59Mathijs,Toen Dorine en ik in 2010 bij jullie waren kreeg Dorine een krachtig beeld over de valse glorie. 

Ze zag twee potten met vloeibaar goud met van daaruit een regenboog, waar het Zwaard van God boven hing en met de punt inhing… God ging valse glorie oordelen. Dit was vlak voor de conferentie van ana en emerson in disney world orlando. Disney is illuminatie op en top, op deze conferentie kwamen allemaal mensen, die allemaal nog vol in hekserij waren en niet vrij van de machten. Open deuren ten over in hun geest! Een perfecte setting om dieper vast gezet te worden. Ana en emerson hebben een heel grote gevaarlijke blinde vlek waardoor ze de geroepen eindtijd profeten wereldwijd vastzetten!!!In Liefde gezegd; wij houden echt van hen en zijn zo dankbaar voor veel wat zij ons hebben mogen doorgeven vanuit Hem, dat altijd voorop gesteld! Het doet ons diep verdriet dat het anders wordt opgepakt; wij weten op Zijn tijd gaan alle ogen open; ons gebed; ‘mag deze tijd NU zijn Heer?!!!’God trok ons in een andere richting; wij mochten niet naar orlando en liet in de Geest zien wat zich daar afspeelde..; veel op hoog satanisch niveau, hoe mooi de glorie ook leek!Wij moesten hieruit wegtrekken van God. Zelf heeft Hij mij en Dorine bijna een jaar apart van het team de Weg laten voorbereiden; een diepe diepe profetische Weg, met een zeer veelzijdig Doel, is gebleken.Ik ben op Patmos heel diep bevrijd van de vloek die door emerson in straatsburg is vrijgezet toen hij het baphomet teken op het podium maakte op het allerhoogste Zalvingsmoment!!!

De zwaar behekste paardenkop  (ingebracht door HILDE; lees de sage van de paardekop op google!!) mocht de HELE RIJNACTIE tot voor aan op het podium van de ZEER bijzondere conferentie mee; DIT WERD GEDOOGD!!!Ook hebben ze in amsterdam op het hoogetpunt van de aktie de kroon met de satansster geheven. Blijkbaar een lijn in heel hun bewegen, waardoor Waarheid, Openbaring en Werkelijke Glorie niet doorbreekt! Iedereen die hun onderwijs heeft gevolgd moet hiervan bevrijd worden.(Jij hebt cc’s genoeg ontvangen, oa dat we dominion centre hierover ook moesten aanspreken; jij kon inmiddels veel meer weten.)Dorine is hier wonderbaarlijk van vrij gebleven, zij heeft zichzelf altijd EXTRA onder het Bloed van Jezus Christus geplaatst als ze op conferenties van hen, maar ook andere sprekers was, maar ook daarbuiten heeft ze zichzelf  DIEP IN DE OPGESTANE JEZUS VERBORGEN, dood aan haarzelf. Haar levenswandel; het ‘gewone’ leven was om vele redenen voor haar als mens niet mogelijk!

 

Jezus Christus VOLLE aanhoudende Covering is ZO NODIG GEBLEKEN!

Gistermorgen reikte God haar Psalm 78 aan, nadat Hij vannacht OPNIEUW PSALM 110 aan haar gaf, STEEDS WEER!

Ze wandelt als Henoch met God..; hoort, voelt en Spreekt in een 24/7 EENHEID met Hem; een

NIEUW Werk is Hij in haar begonnen; meer dan duidelijk voor hen die de moeite hebben genomen

op de plek te blijven waar God hen had geplaatst..

Hierbij deel ik je nogmaals het beeld wat ik in 2010 voor jou en Wil kreeg.

Ik zag dat jullie een bolderkar voorttrokken. Deze bolderkar had een t-hengsel, waarvan het linkerdeel in jouw buik zat en het rechterdeel in de buik van Wil.

In de bolderkar zaten weeskinderen, uit afrika en india.

Jullie trokken deze bolderkar dus door je vlees voort. Het trok jullie leeg.

Engelen kwamen en haalden deze hengsels uit jullie vlees.

(Onder deze mails nogmaals de mail waarin ik jullie het beeld deel.)

Dit kan God alleen doen als je gehoorzaamt aan de Zalving en aan de Orde die Hij in Nederland gesteld heeft tot jullie en ieders bevrijding en opstanding. Patmos is een profetische Blauwdruk van de hele wereld. Dit betekent dat als we hier een door de Geest geleide profetische aktie doen, dit voor heel de wereld een hendel omzet. (Jij had daar toch ook plannen? als we al van ‘plannen’ kunnen/mogen spreken in Zijn Zalving…; of was het Visie van Hem uit?)

 

Zo hebben wij afgelopen week, op Patmos drie grote altaren moeten vernietigen. Mogelijk 70 jaar oud. Deze twee meter hoge stenen altaren staan op de toppen van de bergen hier en staan geestelijk met elkaar en met wereldlijnen in verbinding. Zeer belangrijke lijnen heeft Hij al laten zien. (Dit soort acties gaan niet ‘zomaar even’…, dat zul je ook inmiddels weten..)

Onder de eerste vond ik twee levende schorpioenen (die hier nauwelijks op het eiland voortkomen, we spraken iemand, die hier al zestien jaar woonde en ze had er nog nooit een gezien). We wisten dit altaar is een apollyon altaar.

 

Onder het tweede kwam een grote hagedis vandaan, een leguaanachtige, we wisten dit altaar is een altaar wat de leviathan versterkt. (Ook staat de hagedis/leguaan voor reptillian; alians! LET OP;

God laat hen NU in mensen openbaar worden; je zult schrikken..!)

 

Onder het derde altaar vond ik een munt van 100 drachmen. Dit was duidelijk een mammon (tyrus) altaar. Dit was een sterk altaar want gelijk kwamen er twee mannen (welgesteld) de berg opgeklommen om te vragen welk recht ik had om deze altaren omver te halen. Duidelijk dat God de Vader op grond van het vergoten Bloed van Jezus Christus mij dit Recht gegeven had; het systeem brak in hen, zo ook in de politie die (te laat) kwam..; een grote legerschare engelen werd door de voorbidders gesignaleerd; zij hielden ‘het systeem’ weg.De eerdere twee altaren konden we zonder gestoord te worden doen.

Nogmaals: deze altaren staan in verbinding met wereldlijnen. Hierdoor wordt het mammonbolwerk over de hele wereld geraakt.

 

Bovenstaande heeft Hij op zeer diverse wijzen voorbereid en bevestigd en doet dat hele dagen door aanhoudend; HIJ GAAT HARD!!! NEDERLAND/PATMOS (Griekenland/Hellas) Jeruzalem; de Zalving dendert de berg Sion af sinds vandaag; GROTE VERZOENDAG !!!

(De strijd was daar dan ook na; jawel 4,5 jaar lang en oplopend..; wij gaan door; HIJ GAAT DOOR; wij IN HEM, just bij Grace! GENADE MATHIJS! GENADE!)

 

Echt Mathijs ik zeg het volgende in Liefde: daar waar de mammon in jouw leven nog grond had, mogelijk door de verblinding van het hemelkoninginweb waarin jullie nog steeds verstrikt zitten, door bijvoorbeeld de ongerechtigheden vanuit de voorgeslachten, begint dit zich nu te roeren.

zie artikel nederland boven de waterspiegel (klik link)

 

 

Weet dat waar wij als groep worden verworpen (Jezus werd ook verworpen met zijn discipelen, maar was wel de Hoeksteen en Aanstootsteen), dit altijd mensen zijn, die vastzitten in de afgoderij van de hemelkoningin; nagenoeg heel christelijk religieus, ook zgn charismatisch nederland zit hierin vast. Zij hebben andere normen dan het Woord van God, want zij hebben een andere god! De hemelkoningin is de god die mensen in het gevoel betovert; hun uitgangspunt: ‘iets moet goed voelen dan is het goed. Voelt het niet goed, is het niet uit God’. Inderdaad dan is het niet uit hun god: de hemelkoningin. Zij haten het Zwaard van God en de Tucht van God die hen tot Zuivering en Redding zou kunnen brengen als ze deze toelieten. Daarom wijzen deze mensen ons ook af op de vorm, ons bewegen en ons onderwijs voelt niet uit (hun) god, klopt Mathijs wij dienen niet de hemelkoningin, de lieve Jezus op schoot van Maria, wij dienen de Levende God, Wiens Woord nog steeds het Krachtige Zwaard is om alle bolwerken mee te slechten! Wij zijn juiste geroepen om vormen te doorbreken, die mensen vasthouden in afgoderij! God laat dingen toe zodat de vormen door de Zalving breken, die dan in een niet zo ‘prettige vorm’ werkt.

De profetische Weg waarop wij door Zijn Geest wandelen, is de hemelen doorgaan zoals Jezus Christus de Hogepriester ons is voorgegaan. Dit betekent dat God ons tegenover elk bolwerk laat komen te staan en dit bolwerk ons in de Zalving van Christus laat overwinnen. Ons wordt dan heel duidelijk wie nog aan desbetreffende bolwerk vastzit. Deze personen schrijven zich dan op de betreffende nieuwsbrief uit. We kunnen de klok erop gelijkzetten! Zo hebben we nederland, en inmiddels ook wereldwijde netwerken, in kaart en in Autoriteit mogen krijgen, door de geconnecte Zalving apostel/profeet, in Koninklijk Priesterschap gehuwd met Jezus Christus’ Geest.

Juist nadat wij dit mammonaltaar twee dagen geleden omver hebben gehaald, gebeurde er iets in jou wat je doet besluiten om een emailadres uit te schrijven, terwijl je al minstens een jaar op beide mailadressen onze nieuwsbrieven krijgt en vaak meerdere keren opent. Waarom juist NU je uitschrijven?

De Geest van God reageerde daar gelijk op en gaf ons aan wat we je moesten schrijven. Hier gebeurt iets dieps Mathijs, God is met je/jullie bezig! We hebben je zo ontzettend veel namens Hem te delen, zodat jij en Wil verder kunnen komen op de Weg die Hij voor jullie heeft…, in His Flow just by Grace!

 

Weet dat Dorine door Jezus Christus Zelf in Straatsburg is vrijgezet om o.a. babylon te ontmantelen. Een ‘onmenselijke’ en ‘onmogelijke’ Weg. Jij zei tegen haar: je speelt een Hoog Spel! Dit weet zij, hiertoe is ze geroepen, hiertoe beweegt de Geest haar. Zij handelt niet vanuit zichzelf, ze heeft zich al in 1995 heel bewust door Hem krijgsgevangen laten nemen in de Heilige Geest van Christus en doet alleen zoals Hij haar stuurt. Ze heeft geen keuze meer; ze heeft haar wil aan Hem overgegeven.

 

Ze is zich altijd bewust geweest dat ze het zelf niet kon en connectie nodig had. Ze heeft zich meerdere keren naar jou, naar jouw vaderschap, uitgestrekt, zonder respons. Je hebt haar passief ‘gedoogd’, oftewel stilzwijgend afgewezen, om maar geen ergere woorden te gebruiken. Weet: hemelkoningin gaat hand in hand met izebel (vaderloosheid); zwijgen doodt, en doodzwijgen is moordend; gelukkig bleef Jezus haar Leven geven (via aanhoudend Gethsemane). Om deze reden ontbreekt zuiver, volwassen apostelschap in nederland; jij had die persoon kunnen zijn; velen hadden jou zó nodig, en wellicht nog.

 

We, en wij weten HIJ, verlangen zo naar Eenheid met de geroepenen in nederland, maar niemand lijkt dit Nieuwe nog te kunnen zien en erkennen. ALLES IS DAAR AL, ALLES;SUC-7 GEGARANDEERD, voor hen wiens gebed oprecht is!!!

zie artikel: Aan de Vvrucht herken je de Bboom, maar wie herkent de Vrucht? (klik link)

Nederland is ook nog eens geroepen als Reformatieland, als dit NU niet is, wanneer dan wel?

 

Tot die tijd zullen we door Zijn Geest geleid doorploegen tot het punt dat daadwerkelijk alle sluiers breken en het Leven en de Zalving: Zijn Rivier van Glorie nederland binnen zal stromen. Jij en Wil zijn hier eerstgeroepenen voor. Wij verlangen intens naar het moment dat Zijn Rivier in jullie levens Vol mag gaan doorbreken. Wat er ook allemaal van ons gezegd wordt in nederland, ons hart is Hem te dienen en de onderste Weg te gaan voor hen, die Hij heeft uitverkoren om in deze tijd, tot de rest te gaan behoren, welke in mogen gaan in het Glorieuze Leven dat Hij voor de Zijnen bedoeld en bewerkt heeft. HIJ WEET en ZEGENT en BEVESTIGT steeds weer!

 

Jullie zijn daarvoor uitverkoren, met nog vele anderen.

 

Nogmaals Mathijs: God doet een Diep Werk in jullie levens. (Wat Zijn weerga niet kent..!!!) Maar dit kan alleen uitgewerkt worden in relatie, als je je zussen en broers verwerpt die met jou deze Strijd voeren, hoe kan Hij dan Zijn Werk in jou tot stand tot brengen? God BOUWT VAN BINNENUIT; ja BOUWT! Dorine heeft deze KoresBouwzalving overduidelijk ontvangen; is stevig getraind; Hij leidt haar nauwgezet per moment! Ze draagt oa jullie diep diep in haar hart; dus NIKS veroordeling; juist het omgekeerde is Waarheid. (Wij weten dat daarom de strijd en veroordeling enorm op haar gericht is. Maar vraag nog eens aan Wil wat ze tegen Dorine zei, en naar haar buik wees, toen jullie de laatste keer het Source centre in Winterswijk bezochten…)

 

 

Israël Barak (Barry),

God is mijn Getuige; aan Hem de EER!

 
      …en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren(Openb.1:15b)    

 

 

                                  ….in His flow, by grace!

 

 

Hallo Mathijs en Willemijn,We kijken terug op een hele goede dag en vonden het geweldigdat jullie erbij waren.Toen we terug waren ging ik even boven in de gebedskamer liggenen kreeg ik een beeld voor jullie.Ik zag dat jullie samen een bolderkar aan het voortrekkenwaren, met twee weeskinderen daarin. Zoals jullie op de bijgevoegde foto kunnenzien, is het hengsel van de bolderkar een Tstuk. Het aparte was, dat julliedeze kar niet met jullie handen voortrokken, maar de beide uiteinden van hetTstuk staken in jullie zij. Het was alsof jullie de kar voortrokken met jullieeigen wezen/zijn. Daarna zag ik dat de Geest van God dit hengsel van jullielosmaakten en jullie voor de kar plaatsten. Twee engelen namen jullie plek overen begonnen de kar verder te trekken. Jullie twee werden voor de engelengeplaatst en zo gingen jullie verder.Heel veel zegen in alles wat jullie ondernemen.Vriendelijke groet,Barry(+ Nienke en Dorine)ps. Zouden jullie in week 36 doordeweeks een dag/dagdeelkunnen afspreken?